Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.237
Αθήνα 24/11/2015
Προς
Τον Υπουργό Παιδείας
κ. Νίκο Φίλη
Θέμα: Υπουργική απαγόρευση για τη χορήγηση στοιχείων που αφορούν τους εκπαιδευτικούς από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας
Κύριε Υπουργέ,
   όπως μας ενημέρωσαν οι αιρετοί του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. στην κοινή μας συνεδρίαση την Πέμπτη 19-11-2015, οι υπηρεσίες του υπουργείου αρνούνται να τους χορηγήσουν στοιχεία, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, επικαλούμενες γι’ αυτή την απαράδεκτη ενέργεια δική σας «απαγόρευση».
Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτό αληθεύει. Θεωρούμε αδιανόητο, αντίθετο προς τις βασικές αρχές της χρηστής, δημοκρατικής διοίκησης και πέρα από κάθε δεοντολογία το να υπάρχει τέτοιου είδους απαγόρευση από τον Υπουργό Παιδείας.
Θεωρούμε αυτονόητη την υποχρέωση του Υπουργείου όχι μόνο να δίνει στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση και τους λειτουργούς της στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών αλλά πάνω απ’ όλα να φροντίζει το ίδιο να δημοσιοποιεί κάθε τέτοιο στοιχείο με απόλυτη διαφάνεια.
Σας καλούμε να δώσετε άμεσα εντολή στις υπηρεσίες του υπουργείου να δημοσιοποιούν τα στοιχεία που αφορούν τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ενημερώνονται οι συνάδελφοί μας ανεμπόδιστα όπως αρμόζει σε κάθε ευνομούμενη και με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές πολιτεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου