Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                         Διοικητικό Συμβούλιο

1.   ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                    Καραφεϊζη Βάια                             
                                                                                                        
2.   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:          Καραγιάννης Δημήτριος                 

3.   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   Στανελούδη Παναγιώτα                 

4.   ΤΑΜΙΑΣ:                          Γκακίδου Χρυσή                                  
                                                                                               
5.   ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   Σαββαλάκη Αποστολία      
              
6.   ΜΕΛΟΣ:                          Αρίκα Όλγα                                                                                                                                                                                            
7. ΜΕΛΟΣ:                          Τσουλκανάκη Όλγα