Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ


ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ    ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ   ΣΥΛΛΟΓΟΥ   ΔΑΣΚΑΛΩΝ   ΚΑΙ   ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Δ  Ι  Δ  Υ  Μ  Ο  Τ  Ε  Ι  Χ  Ο  Υ

Τετάρτη  25  Νοεμβρίου 2015   -  5ο Δ.Σ  Διδ/χου
Ώρα : 8.30


1.   Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2.   Ομιλία της Προέδρου του Συλλόγου μας.
3.   Ενημέρωση από μέλος του Δ.Σ της Δ.Ο.Ε - Ερωτήσεις των συναδέλφων.
4.   Ενημέρωση από τους Αιρετούς ΠΥΣΠΕ - Ερωτήσεις των συναδέλφων.
5.   Ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ Έβρου - Ερωτήσεις των συναδέλφων.
6.   Ενημέρωση από τον αντιπρόσωπό μας στην 84η Γ. Σ. του Κλάδου.
7.   Ενημέρωση από τον Σχολικό Σύμβουλο της 4ης Εκπ/κης Περιφέρειας Ν. Έβρου.
8.   Τοποθετήσεις μελών του Συλλόγου.
9.   Προτάσεις σχετικά με το διεκδικητικό και αγωνιστικό πλαίσιο του κλάδου.
10. Προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
11. Ψηφίσματα.


Λήξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης

Η συμμετοχή όλων μας στη Γενική Συνέλευση είναι αναγκαία.                                      Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο
                          -  Η  -                                                -  Η  -
                 Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                           ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


  

               Καραφεΐζη Βάια                              Στανελούδη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου