Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΡΑΦΕΪΖΗ ΒΑΪΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
  ΤΗΣ ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ΘΕΜΑ <<ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ
  ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ
  ΘΕΜΑ: Κοινωνική κρίση και εκπαιδευτικό σύστημα
  Χρειαζόμαστε να καλλιεργήσουμε μια παιδεία με ανθρωπιστικό
  προσανατολισμό, έτσι μπορούμε να στοχεύσουμε σε ένα καλύτερο αύριο με
  καλύτερους πολίτες.
  Με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο και ότι κουβαλά στις αποσκευές του,
  μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως η παιδεία αποτελεί την μόνη ασφαλή και
  αναγκαία πόρτα από την οποία θα περάσουμε και θα εναποθέσουμε τις προσδοκίες
  μας σε πρόσφορο και παραγωγικό έδαφος.
  Τα δείγματα των καιρών όπως: το μεταναστευτικό κύμα το οποίο έχει αφήσει
  σωρούς πτωμάτων, οι τελευταίες εθνικιστικές εξάρσεις, πλήγμα στον ιστό ασφάλειας
  των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών , τα κρούσματα βίας τα οποία έχουν
  παρουσιαστεί στην κοινωνία και στα σχολεία, βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και στη
  χρονική αυτή συγκυρία πάσχουν από τα ίδια συμπτώματα.
  Η παραδοχή αυτή μας εφιστά την προσοχή για συνεργασία με όλους τους
  ευρωπαϊκούς , πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι δεν μπορούν παρά να
  ενσωματώσουν εκπαιδευτικά ζητήματα στην ατζέντα τους.
  Η Παιδεία είναι το μοναδικό αγαθό και επένδυση η οποία μπορεί να
  αντισταθμίσει τις οποιεσδήποτε ανισότητες ,την φτώχεια και τον αποκλεισμό.
  Εμπερικλείει πέραν της παροχής γνώσεων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, αξιών και
  στάσεων, που δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από προγράμματα τα οποία
  προσβλέπουν στην ολόπλευρη καλλιέργεια ατόμων , τα οποία με τον τρόπο αυτό
  μεγιστοποιούν τις δυνατότητές τους να οδηγηθούν στην αυτοπραγμάτωση και να
  αποτελέσουν «ωφέλιμες» προσωπικότητες, τόσο για τους ίδιους ,όσο και για το
  ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
  «Μια καλή εκπαίδευση αποτελεί το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε
  στον εαυτό μας , στα παιδιά μας, στην κοινωνία μας.»
  Οφείλουμε να συμβαδίζουμε με τα προστάγματα των καιρών, να προετοιμαστούμε
  και να παρέχουμε στους μαθητές μας και τους εν δυνάμει πολίτες μας , τα εχέγγυα τα
  οποία θα βοηθήσουν να διέλθουμε από τις όποιες δυσκολίες και αγκυλώσεις.
  Στη βιασύνη να αναμορφώσουμε την εκπαίδευση συχνά ξεχνάμε ότι…….. η
  αναμόρφωση δεν θα επιτευχθεί ποτέ με το να ξανασχεδιάζουμε τα προγράμματα
  σπουδών ,να ξαναγράφουμε τα σχολικά βιβλία (ούτε και αυτό κάνουμε) ,να
  μειώνουμε εκπαιδευτικούς αυξάνοντας τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη και
 • ""υεξευτελίζοντας οικονομικά τον εκπαιδευτικό ,αν δεν φροντίσουμε να επενδύσουμε
  στον ανθρώπινο παράγοντα που αποτελεί την πηγή του αποτελεσματικού
  εκπαιδευτικού έργου.
  Αντιλαμβανόμενοι τον πολυεπίπεδο χαρακτήρα των εκπαιδευτικών θεμάτων,
  οφείλουμε να συναισθανθούμε την σοβαρότητα με την οποία θα πρέπει να
  οργανώνουμε πολιτικές για τα εκπαιδευτικά ζητήματα.
  Μικροπολιτικές σκοπιμότητες και προσωπικές ατζέντες θα πρέπει να μείνουν στο
  περιθώριο.
  Η εκπαίδευση αποτελεί το ισχυρότερο όπλο το οποίο μπορούμε να
  χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο , να το αξιοποιήσουμε το όπλο αυτό.
  « Ήγγικεν το πλήρωμα του χρόνου»